17 październik 2018
Postanowienia ogólne

1. Właścicielem platformy “uBOGAcONA” (zwanej dalej platformą) dostępnej pod adresem www.ubogacona.pl jest KiM Katarzyna Marcinkowska, ul. Krasińskiego 20d/2, 05-270 Warszawa, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP: 5361803616 (zwana dalej organizatorem).
2. Rejestracja na platformie jest bezpłatna.
3. Dostęp do programów formacyjnych na platformie jest płatny lub bezpłatny.
4. W programie mogą uczestniczyć wyłącznie kobiety.
5. Do programu można przystąpić po ukończeniu 16. roku życia.

Rejestracja w programie

6. Korzystanie z platformy możliwe jest wyłącznie po rejestracji na stronie ubogacona.pl, podaniu w procesie rejestracji swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, miejscowości zamieszkania, stanu cywilnego i roku urodzenia oraz zatwierdzeniu w ciągu 24 godzin profilu przez administratora. Administrator ma prawo do kontaktu telefonicznego w celu weryfikacji podanych danych. W wyniku rejestracji użytkownik otrzymuje swój osobisty profil.
7. Z dostępu do programu może korzystać tylko i wyłącznie właściciel profilu. Nie dozwolone jest udostępnianie loginu i hasła osobą trzecim.

Dane osobowe

8. Administratorem danych osobowych użytkownika jest KiM Katarzyna Marcinkowska, ul. Krasińskiego 20d/2, 05-270 Warszawa, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP: 5361803616.
9. Zbierane dane są niezbędne dla realizacji programów na platformie i nie będą udostępniane na zewnątrz.
10. Dane osobowe uczestnika będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji programu poprzez: kontakt organizatora programu z uczestnikiem.
11. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania poprzez zakładkę “zmień dane” w profilu użytkownika. Po wniesieniu żądania o zmianę lub sprostowanie danych, administrator ma 24 godz. na spełnienie żądania. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także sprzeciw i żądanie zaprzestania przetwarzania, jak również cofnięcie zgody w dowolnym momencie jest równoznaczne z wolą zakończenia uczestniczenia w programie i usunięciem konta użytkownika. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
12. Podanie danych przez uczestnika jest konieczne do realizacji programu.
13. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie organizatora czynności związane z realizacją programu, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne, operatorom odpowiedzialnym za wysyłkę powiadomień wewnętrznych poprzez SMS lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
14. Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
15. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane do momentu jego rezygnacji z uczestniczenia w programie. Wolę rezygnacji z uczestniczenia w programie można wyrazić wyłącznie poprzez zakładkę “zmień dane” w profilu użytkownika. Administrator ma 24 godz. na usunięcie konta użytkownika.
16. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych.
17. Dostawcą usługi hostingowej za pomocą której gromadzone są dane osobowe uczestnika jest firma home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, (kod pocztowy 70-653), NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335.
18. Podmiot przetwarzający SerwerSMS Polska Sp. z o.o. ul. Ogrodowskiego 27, 44-203 Rybnik, NIP: 548-268-06-21, Regon: 366631760, wpisana do KRS: 0000665372 Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 1 547 800,00 PLN, wykonująca działalność telekomunikacyjną na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonych przez Prezesa UKE, pod numerem 5305. Biuro główne i adres korespondencyjny: ul. Ogrodowskiego 27, 44-203 Rybnik.
19. Korzystanie z aplikacji mobilnej na systemy iOS i Android wymaga podania loginu i hasła podanego przy rejestracji. Aplikacja nie zbiera dodatkowych danych osobowych. Statystyki korzystania z aplikacji wykorzystywane są tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji programu.

Prawa autorskie

20. Zamieszczane w ramach programu materiały są wyłączną własnością organizatora, służą wyłącznie do użytku prywatnego, a ich rozpowszechnianie (również poprzez media społecznościowe) bez zgody organizatora jest zabronione.

Postanowienia końcowe

21. W przypadku naruszenia Regulaminu przez użytkownika Właściciel platformy zastrzega sobie prawo do całkowitego i nie odwracalnego usunięcia konta.

Regulamin został uchwalony i wszedł w życie 18.10.2018 r.