Otoczona od zawsze wieloma kobietami - siostrami i kuzynkami - św. Teresa z Lisieux może nas niemało nauczyć o relacjach między niewiastami. Czytając jej listy, odkrywamy jej duchowość (jej małą drogę! jej niezwykłe teologiczne spojrzenie!), a także jej ludzką, tak przepiękną umiejętność tworzenia i pielęgnowania więzi. 

W tomie „Listów” znajdziemy zachowaną korespondencję Świętej, którą rozpoczynają... krótkie, proste liściki pisane rączką kilkuletniej Tereski prowadzoną przez dłonie starszych sióstr! Niewątpliwie korespondencja była dla niej oczywistą częścią życia - pisała Mama, pisały siostry. Wszyscy pisali! Po wstąpieniu do klasztoru była to także możliwa forma kontaktu z bliskimi, a nawet... z mieszkającymi z nią pod jednym dachem zakonnicami (jej siostrami!).

W listach Teresa odkrywa nam swoją małą drogę, spojrzenie na siebie jako na ziarenko piasku czy zabawkę Jezusa. Przypomina - napomina, jak ważne jest pocieszanie Jezusa i pragnienie Nieba! Szczególnie takie tematy pojawiają się w jej listach do sióstr. 

 

Celino! Jakież to złudzenie!... Chcielibyśmy nie upadać nigdy? - Co to szkodzi, Jezu drogi, jeżeli upadam co chwila;
widzę wtedy moją słabość, a to dla mnie wielki zysk. Ty Jezu, widzisz wtedy, jak słaba jestem, a wtedy
tym skłonniejszy jesteś, by nieść mnie w swoich ramionach... A jeżeli tego nie czynisz, to widocznie podoba Ci się,
abym leżała na ziemi... nie będę się wówczas niepokoić , ale zawsze wyciągnę ku Tobie błagalne me ręce, pełne miłości!
Nie mogę uwierzyć, żebyś miał mnie opuścić!

List do Celiny. 26.04.1889 r.

 

Większość listów skierowana jest do kobiet (sióstr, kuzynek, cioci), ale nie tylko! Pojawiają się wśród nich także listy pisane do ojca. Śledząc je wszystkie, możemy zauważyć charakterystyczne cechy relacji z poszczególnymi osobami. Każda z nich była przecież trochę inna! Nawet z każdą z sióstr - choć wszystkie bardzo kochała!  


Urzekające w jej pismach są bardzo ciepłe zwroty do najbliższych, odwoływanie się do wspomnień, do znanego im „kodu” czy wydarzeń. W listach pojawia się nieustannie wdzięczność i pamięć. Co rok Teresa pisze listy do bliskich na koniec roku czy z okazji ich świąt (urodzin/imienin). Wzruszające są np. słowa kierowane do Pani Guerin - ciotki, która stała się dla niej jak matka. 

 

Moja Droga Ciociu, 
jakże to słodko dla małej Teresy, gdy może każdego roku złożyć kochanej Cioci życzenia w dniu Jej imienin!
Nic jednak nowego powiedzieć nie umiem, bo wiesz przecież już od dawna, Ciociu, droga, jak bardzo Cię kocham. (...)
Bóg cząstką bezmiernej miłości swojego Serca obdarzył serce Matek... A ta, do której się zwracam,
otrzymała w tak obfitej mierze uczucia prawdziwie macierzyńskie, że nie obawiam się braku zrozumienia...

List do Pani Guerin, 17.11.1893 r.

 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus w swoich listach pomaga nam lepiej zrozumieć swoje życie, myśli i kształtujące ją relacje. Ta, która chciała należeć tylko do Jezusa; która pragnęła być wolna od wszystkich stworzeń, ukazuje, jak wielkim darem (od Pana!) na drogę życia - na drogę do świętości - są relacje. I że naprawdę warto je pielęgnować!

 

Św. Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami,
byśmy potrafiły budować piękne relacje między niewiastami!

 

 Cytaty za: Teresa od Dzieciątka Jezus, Listy, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2015.

 

***

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus jest jedną z naszych towarzyszek w programie formacyjnym
uBOGAcONA na drodze do świętości

 


Żeby komentować artykuły należy się zalogować.

You have no rights to post comments