06 czerwiec

***

Kiedy zapominam, kim jestem i jaka jestem; 
kiedy wszystkie lustra, w których się przeglądam, pokazują mi tylko moje zniekształcone rysy, 
moje upadki, moje niedociągnięcia, moje braki i niespełnione oczekiwania, 
moją nieprzyjętą kobiecość,
moją niegotowość do życia i niezdolność do kochania,
moją nicość bez nadziei,
odnajduję Światło.

Twoje oczy, Panie.

Przegląd poprzednich postów na blogu
31 maj

Siostrę Marię Faustynę wiele osób zna i kojarzy z „Dzienniczka" - zapisków duchowych o miłosierdziu Bożym. Jednak oprócz tego dzieła ona także pisała listy. Często w nich opowiadała bliskim sobie osobom o swojej codzienności, w której jednak zawsze dominowała wiara i zapatrzenie w miłość Boga.

30 maj

Otoczona od zawsze wieloma kobietami - siostrami i kuzynkami - św. Teresa z Lisieux może nas niemało nauczyć o relacjach między niewiastami. Czytając jej listy, odkrywamy jej duchowość (jej małą drogę! jej niezwykłe teologiczne spojrzenie!), a także jej ludzką, tak przepiękną umiejętność tworzenia i pielęgnowania więzi. 

29 maj

Czytając jej listy, odkrywamy młodą..., ale jakże dojrzałą kobietę. Julię Ledóchowską, która może powiedzieć nam wiele o swojej wierze, o umiłowaniu Najświętszego Sakramentu, o bardzo ważnym wyborze drogi życiowej. Kobietę, która potrafi budować i pielęgnować głębokie relacje z ludźmi (a - sama przyznaje - nie potrzebuje ich wielu), a przede wszystkim - relację z Bogiem. 

28 maj

 Żona. Pani domu. Matka gromadki dzieci. Właścicielka zakładu koronczarskiego w Alencon. Jej dnie były wypełnione pracą, obowiązkami, troską o najbliższych. A przy tym całym zabieganiu miała czas... na pisanie listów!

27 maj

Św. Klara to wielka postać. Odważna młoda dama. Zakochana w Jezusie. Przyjaciółka św. Franciszka. Gotowa na wszystko. Prawdziwie uBOGAcONA, bo naprawdę uBOGA.

25 maj

Tydzień Między Niewiastami jest okazją do: przypomnienia sobie o tym, jak ważne są relacje między niewiastami, przyjrzenia się naszym relacjom z innymi kobietami oraz odkrywania nowych sposobów, by je pielęgnować.